Liên hệ với chúng tôi bằng các nhận xét và câu hỏi

Xem niêm yết hay tìm bất động sản? Liên hệ với một trong những chuyên gia bất động sản trong mạng lưới của chúng tôi bằng cách duyệt tới danh bạ, hoặc gửi mẫu người mua hoặc mẫu người bán. Quý vị có muốn tham gia nhóm chuyên gia đặc biệt không? Hãy tìm hiểu thêm về cách trở thành công ty thành viên hoặc nghề nghiệp trong các trụ sở công ty của chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá cao sự phản hồi của quý vị. Vui lòng gửi ý kiến của quý vị bằng cách điền vào mẫu dưới đâỵ Các nhận xét chỉ sử dụng trong nội bộ. Địa chỉ của quý vị sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài hoặc sử dụng cho mục đích khác với việc trả lời nhận xét của quý vị.

Quý vị muốn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hay fax? Hãy tìm văn phòng Sothebýs International Realty® trên thị trường của quý vị.

Liên hệ với Trụ sở Công ty bằng cách gọi 866.899.4747 ở Hoa Kỳ hoặc +1 974.407.8010 bên ngoài Hoa Kỳ. 

­