Liên hệ với chúng tôi nếu có nhận xét hoặc câu hỏi

Quý vị đang muốn đăng hay tìm bất động sản? Liên hệ với một trong những chuyên gia bất động sản trong mạng lưới của chúng tôi bằng cách duyệt thư mục của chúng tôi hoặc gửi biểu mẫu dành cho người mua hoặc biểu mẫu dành cho người bán. Bạn có muốn tham gia nhóm chuyên gia đặc biệt của chúng tôi không? Hãy tìm hiểu thêm về cách trở thành công ty thành viên hoặc cơ hội nghề nghiệp tại các trụ sở công ty của chúng tôi.

Mỗi nhân viên môi giới của Sotheby’s International Realty® cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng khắp thế giới. Nếu quý vị thấy một trong các văn phòng thành viên của chúng tôi không tuân theo cam kết này, vui lòng cho chúng tôi biết bên dưới.

Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của quý vị. Vui lòng gửi ý kiến của quý vị cho chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu dưới đây. Các nhận xét chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ. Địa chỉ của quý vị sẽ không bị chia sẻ ra bên ngoài hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác với việc trả lời nhận xét của quý vị.

Liên hệ với trụ sở công ty của chúng tôi qua số 866.899.4747 ở Hoa Kỳ hoặc +1 974.407.8010 nếu bên ngoài Hoa Kỳ.

Quý vị muốn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hay fax? Hãy tìm văn phòng Sotheby's International Realty® tại thị trường của quý vị.

­