Ban lãnh đạo cấp cao

Francis X. Santangelo
Phó Chủ tịch cấp cao, Mạng lưới kinh doanh toàn cầu
Sotheby's International Realty Affiliates LLC
  • 175 Park Avenue
  • Madison, New Jersey 07940

Francis X. Santangelo đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch cấp cao cho mạng lưới kinh doanh toàn cầu của Sotheby’s International Realty từ năm 2012. Ông chịu trách nhiệm cho các hoạt động kinh doanh của thương hiệu, bao gồm việc lập kế hoạch và triển khai mạng lưới kinh doanh toàn cầu, các ho��t động tài trợ và các chương trình giáo dục, quản lý quy trình tư vấn, đảm bảo các tiêu chuẩn về thương hiệu được tuân thủ và quản lý tất cả các mối quan hệ hợp tác chiến lược trên toàn cầu.

Santangelo là một trong những nhân viên đầu tiên của Sotheby’s International Realty kể từ khi Công ty cổ phần Realogy (NYSE: RLGY) (sau đó là Công ty Cendant) thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài với Sotheby's, công ty điều hành nhà đấu giá vào năm 2004 để có được giấy phép cho việc phát triển mạng lưới quốc tế của bất động sản cao cấp. Ông đảm nhiệm công việc như một trưởng ban cố vấn cho thương hiệu từ tháng 4/2004 đến tháng 10/2012.

Trước khi gia nhập Realogy, Santangelo đã có hơn 7 năm thực hành luật mua bán doanh nghiệp và được cấp phép hành nghề ở thành phố New York tại Pryor Cashman, một công ty lớn về luật tổng hợp.

Santangelo lấy bằng cử nhân vào năm 1991 của trường đại học Colgate ở Hamilton, New York và bằng tiến sĩ luật vào năm 1996 của trường đại học St. John’s ở Queens, New York.

Quay lại mục Ban quản trị

­