Xúc tiến Bất động sản

Từ các phương tiện quảng cáo mục tiêu bằng in ấn đến các chào bán tiếp thị kỹ thuật số đặc biệt đến quảng bá qua mạng lưới văn phòng trên toàn cầu của chúng tôi, các cơ hội quảng cáo bất động sản mà mạng lưới Sothebýs International Realty đưa ra® đều bao gồm một loạt các lựa chọn độc đáo và được cá thể hóa để tiếp thị thành công một ngôi nhà.

Ảnh Trước Ảnh Sau
  • CÁC KÊNH IN ẤN
  • INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

Nhiệm v��� của International Herald Tribunés là thúc đẩy trao đổi thông tin toàn cầu bằng cách tạo ra, thu thập và truyền đi các tin tức, thông tin và giải trí chất lượng caọ Các dự án quảng cáo nhãn hiệu của chúng tôi với IHT thường không chỉ tận dụng báo mà còn cả các chuyên đề sự kiện, những thứ này được chuyển tới các sự kiện mục tiêu và tiếng tăm khắp thế giớị

­