Các Đối Tác Truyền Thông

Mạng lưới Bất Động Sản Quốc Tế của Sotheby hiện có hơn 12.000 cộng sự tại xấy xỉ 600 văn phòng trên 45 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn thế giới với hơn 7.500 tham chiếu mỗi năm.

Để tìm kiếm các bất động sản trên toàn thế giới của chúng tôi, hãy nhấp vào đây.

 

­