Theo dòng tin tức

Với tư cách là những chuyên gia được đánh giá cao trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, thương hiệu Sotheby's International Realty
và mạng lưới văn phòng rất quan tâm tiếp cận với mạng lưới báo chí trên toàn thế giới.

Lưu trữ»
Map

22 February 2012

Sotheby’s International Realty® Brand Seeks to Expand its Executive Team in Asia and Accelerate the Growth of its Network in the Region

View Full Press Release
Release

30 January 2012

Sotheby’s International Realty® Brand Enters Taiwan

View Full Press Release
Release

09 August 2011

Sotheby’s International Realty® Brand Expands Network Presence in the Caribbean

View Full Press Release Featured Properties from this Office
Release

23 April 2012

Sotheby's International Realty Brand Enters Israel

View Full Press Release Featured Properties from this Office
Release

17 April 2013

Sotheby’s International Realty® Brand Enters Malta

View Full Press Release
Release

26 January 2012

Sotheby’s International Realty® Brand Enters Barcelona, Strengthening its Brand Presence in Spain

View Full Press Release
Release

8 May 2013

Sotheby’s International Realty® Brand Welcomes Massachusetts Firm

View Full Press Release
Release

08 February 2012

Sotheby’s International Realty® Brand Expands Presence in Mexico

View Full Press Release
Release

14 May 2013

Sotheby’s International Realty® Brand Welcomes Rhode Island Firm

View Full Press Release
Release

Các thành viên truyền thông tin tức có thể liên hệ phòng Quan hệ công chúng của chúng tôi qua e-mail pr@sothebysrealty.com.

­