Nhóm Lãnh Đạo Cao Cấp

Những dịch vụ tuyệt vời và hữu ích luôn do một đội ngũ hàng đầu dẫn dắt. Nhóm lãnh đạo cao cấp của chúng tôi cống hiến kinh nghiệm lâu năm của họ cho lĩnh vực bất động sản
Sử dụng liên kết dưới đây để đọc thêm về từng thành viên của nhóm lãnh đạo cao cấp của chúng tôi.

Philip A. White Jr.
Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành
Wendy S. Purvey
Giám đốc tiếp thị
Francis X. Santangelo
Phó Chủ tịch cấp cao, Mạng lưới kinh doanh toàn cầu
Michael R. Good
Chủ tịch danh dự

­