Agent 180-a-1253-4020538 Photo

Về Rita Trittipo

chuyên gia bất động sản tại Chicago, Illinois
Hoa Kỳ
 

'

Stay ahead of the Real Estate curve... enroll today for your free neighborhood report: http://signup.jameson.com/ritatrittipo

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Rita Trittipo
Jameson Sotheby's International Realty
425 W North Avenue
Chicago, Illinois 60610 Hoa Kỳ   
Điện Thoại: ­+1 312.925.5245­
Điện Thoại: ­+1 312.335.3222­

ª Email Rita Trittipo

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 12 của 12 kết quả

400 Deming Place, Unit 2K, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 400 Deming Place, Unit 2K, CHICAGO, Illinois  
 • $290000
 • 2 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • đã bán: 32 ngày trước

2319 HADDON Avenue, Unit 2N, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 2319 HADDON Avenue, Unit 2N, CHICAGO, Illinois  
 • $277500
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • đã bán: 88 ngày trước

2535 Haddon Avenue, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 2535 Haddon Avenue, CHICAGO, Illinois  
 • $600000
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • đã bán: 89 ngày trước
­

1412 Wrightwood Avenue, Unit E, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 1412 Wrightwood Avenue, Unit E, CHICAGO, Illinois  
 • $747000
 • 3 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • đã bán: 215 ngày trước

1413 OAKLEY Boulevard, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 1413 OAKLEY Boulevard, CHICAGO, Illinois  
 • $523250
 • 5 Phòng ngủ
 • đã bán: 222 ngày trước

444 ROSLYN Place, Unit 3C, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 444 ROSLYN Place, Unit 3C, CHICAGO, Illinois  
 • $655000
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • đã bán: 452 ngày trước
­

1670 Claremont Street, Unit 202, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 1670 Claremont Street, Unit 202, CHICAGO, Illinois  
 • $300000
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • đã bán: 644 ngày trước

4151 MILWAUKEE Avenue, Unit 1, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 4151 MILWAUKEE Avenue, Unit 1, CHICAGO, Illinois  
 • $288000
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • đã bán: 705 ngày trước

65 MONROE Street, Unit 4606, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 65 MONROE Street, Unit 4606, CHICAGO, Illinois  
 • $754500
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • đã bán: 712 ngày trước
­

345 Canal Street, Unit 604, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 345 Canal Street, Unit 604, CHICAGO, Illinois  
 • $226000
 • 1 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • đã bán: 749 ngày trước

2600 LAKEVIEW Street, Unit 7F, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 2600 LAKEVIEW Street, Unit 7F, CHICAGO, Illinois  
 • $238450
 • 1 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • đã bán: 805 ngày trước

400 DEMING Place, Unit 9N, CHICAGO, Illinois
 

sold property at 400 DEMING Place, Unit 9N, CHICAGO, Illinois  
 • $247500
 • 1 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • đã bán: 867 ngày trước
­
­