Agent 180-a-1280-4027949 Photo

Về Nick Roshdieh

chuyên gia bất động sản tại Laguna Beach, California
Hoa Kỳ
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
thị trấn Bảo hiểm: Coto De Caza, CaliforniaLadera Ranch, CaliforniaLaguna Beach, California
Nick Roshdieh
CalBRE# 01339587
HOM Sotheby's International Realty
32356 South Coast Highway
Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ   
Điện Thoại: ­+1 949.342.3659­
Điện Thoại: ­+1 949.494.3600­

ª Email Nick Roshdieh

yêu cầu *
­