Agent 180-a-1281-4030356 Photo

Về Sean Stanfield

chuyên gia bất động sản tại Newport Beach, California
United States
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Sean Stanfield
HOM Sotheby's International Realty
1200 Newport Center Drive
Suite 100 Newport Beach, California 92660 United States   
Điện Thoại: ­+1 714.587.2410­
Điện Thoại: ­+1 949.554.1200­

ª Email Sean Stanfield

yêu cầu *
 • Bất Động Sản Bán
Hiển thị 1 đến 12 của 39 kết quả

926 Via Lido Nord

Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 926 Via Lido Nord Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 34
 • $10,950,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

16815 S Pacific Coast

Sunset Beach, California 90742 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 16815 S Pacific Coast Sunset Beach, California 90742 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $10,800,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

55 Vista Del Golfo

Long Beach, California 90803 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 55 Vista Del Golfo Long Beach, California 90803 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 31
 • $9,500,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

560 S Peralta Hills Drive

Anaheim Hills, California 92807 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 560 S Peralta Hills Drive Anaheim Hills, California 92807 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $4,995,000 
 • 7 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

17071 Pacific Avenue

Sunset Beach, California 90742 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 17071 Pacific Avenue Sunset Beach, California 90742 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 29
 • $4,950,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

3295 Venuture Drive

Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 3295 Venuture Drive Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $4,950,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

16532 Cotuit Circle

Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 16532 Cotuit Circle Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $4,500,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

16475 S Pacific

Sunset Beach, California 90742 Hoa Kỳ
 for sales at 16475 S Pacific Sunset Beach, California 90742 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 14
 • $4,495,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Xem Chi Tiết »

16036 Niantic Circle

Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 16036 Niantic Circle Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 28
 • $3,750,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

17011 Bolero Lane

Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 17011 Bolero Lane Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 34
 • $2,995,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

16251 San Clemente Circle

Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 16251 San Clemente Circle Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $2,995,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

17022 Baruna Lane

Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 17022 Baruna Lane Huntington Beach, California 92649 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $2,785,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­