Agent 180-a-1698-4012099 Photo

Về Debbie Negrin

chuyên gia bất động sản tại Scottsdale, AZ

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Debbie Negrin
Russ Lyon Sotheby's International Realty
8852 East Pinnacle Peak Road
Suite J-3 Scottsdale, Arizona 85255  
Điện Thoại: ­+1 480.734.3498­
Điện Thoại: ­+1 480.585.7070­

ª Email Debbie Negrin

yêu cầu *
 • Bất Động Sản Bán
Hiển thị 1 đến 12 của 52 kết quả

Grand Elegant Estate in World Renowned Estancia

27950 N 103rd Place, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Grand Elegant Estate in World Renowned Estancia 27950 N 103rd Place, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $7,995,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Elegant European Style Home in Estancia

26798 N 98th Way, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Elegant European Style Home in Estancia 26798 N 98th Way, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $5,500,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Authentic European Ambiance

26832 N 98th Way, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Authentic European Ambiance 26832 N 98th Way, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $4,950,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Exceptional Estancia Home with Unparalleled Views

26761 N 98th Way, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Exceptional Estancia Home with Unparalleled Views 26761 N 98th Way, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $4,500,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Breathtaking Estate in Estancia with Expansive Views

27232 N 102nd Street, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Breathtaking Estate in Estancia with Expansive Views 27232 N 102nd Street, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 31
 • $4,195,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Elegant Tuscan Home in Estancia

9727 E Bajada Road, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Elegant Tuscan Home in Estancia 9727 E Bajada Road, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 30
 • $3,995,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Resort Living in Estancia with Extreme Privacy

27184 N 97th Place, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Resort Living in Estancia with Extreme Privacy 27184 N 97th Place, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 29
 • $3,849,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Fine Living in Estancia

27559 N 103rd Street, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Fine Living in Estancia 27559 N 103rd Street, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 39
 • $3,750,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Luxurious Masterpiece in Estancia with Stunning Views

27473 N 97th Place, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Luxurious Masterpiece in Estancia with Stunning Views 27473 N 97th Place, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 36
 • $3,750,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Timeless Elegant Whisper Rock Estate

8661 E Whisper Rock Trail, Scottsdale, AZ 85266 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Timeless Elegant Whisper Rock Estate 8661 E Whisper Rock Trail, Scottsdale, AZ 85266 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 41
 • $3,750,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
Nhà ở một gia đình for sales at Stunning Tuscan Design with Unobstructed Golf & Pinnacle Peak Views in Estancia 27410 N 103rd Street, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 39
 • $3,645,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
Nhà ở một gia đình for sales at Highly Upgraded Custom Home w/ Exceptional Craftmanship on 3rd Hole in Estancia 9720 E Estancia Way, Scottsdale, AZ 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 49
 • $3,550,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­