Agent 180-a-1698-4012099 Photo

Về Debbie Negrin

chuyên gia bất động sản tại Scottsdale, Arizona
United States
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Debbie Negrin
Russ Lyon Sotheby's International Realty
8852 East Pinnacle Peak Road
Suite J-3 Scottsdale, Arizona 85255 United States   
Điện Thoại: ­+1 480.734.3498­
Điện Thoại: ­+1 480.585.7070­

ª Email Debbie Negrin

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 12 của 38 kết quả

Grand Elegant Estate in World Renowned Estancia

27950 N 103rd Place Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Grand Elegant Estate in World Renowned Estancia 27950 N 103rd Place Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $7,995,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Authentic European Ambiance

26832 N 98th Way Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Authentic European Ambiance 26832 N 98th Way Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $4,950,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Breathtaking Estate in Estancia with Expansive Views

27232 N 102nd Street Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Breathtaking Estate in Estancia with Expansive Views 27232 N 102nd Street Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 31
 • $4,195,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Elegant Tuscan Home in Estancia

9727 E Bajada Road Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Elegant Tuscan Home in Estancia 9727 E Bajada Road Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 30
 • $3,995,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Luxurious Masterpiece in Estancia with Stunning Views

27473 N 97th Place Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Luxurious Masterpiece in Estancia with Stunning Views 27473 N 97th Place Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 36
 • $3,750,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Fine Living in Estancia

27559 N 103rd Street Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Fine Living in Estancia 27559 N 103rd Street Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 39
 • $3,750,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Highly Upgraded Custom Home w/ Exceptional Craftmanship on 3rd Hole in Estancia

9720 E Estancia Way Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Highly Upgraded Custom Home w/ Exceptional Craftmanship on 3rd Hole in Estancia 9720 E Estancia Way Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 49
 • $3,550,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Hillside Masterpiece in Estancia

27771 N 103rd Place Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Hillside Masterpiece in Estancia 27771 N 103rd Place Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 40
 • $3,477,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Contemporary Design in Estancia

27807 N 103rd Place Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Contemporary Design in Estancia 27807 N 103rd Place Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 33
 • $2,850,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

A Serene Hideaway in Estancia

27339 N 103rd Way Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at A Serene Hideaway in Estancia 27339 N 103rd Way Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 37
 • $2,850,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Authentic Territorial Custom Home In Guard-Gated Community Of Whisper Rock

7298 E Lower Wash Pass Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Authentic Territorial Custom Home In Guard-Gated Community Of Whisper Rock 7298 E Lower Wash Pass Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 47
 • $2,650,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Incredible Custom Built Home on 2.55 Acres in Whisper Rock Estates

8722 E Old Field Road #93 Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Incredible Custom Built Home on 2.55 Acres in Whisper Rock Estates 8722 E Old Field Road #93 Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 31
 • $2,595,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­