chuyên gia bất động sản tại Snowmass Village, Colorado  
LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI
Liên hệ
Agent 180-a-1985-4024152 Photo

Garrett Reuss

chuyên gia bất động sản tại Snowmass Village, Colorado
Hoa Kỳ
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Aspen Snowmass Sotheby's International Realty
50 Snowmass Village Mall
Snowmass Village, Colorado 81615 Hoa Kỳ   
+1 970.923.2006
 • Tài Sản Bán Aspen

  Starwood
  802 S Starwood Drive Aspen, Colorado, 81611 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $6,950,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Deer Ridge Lodge
  328 Deer Ridge Lane Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $4,975,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  234 Edgewood Lane
  Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $4,445,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Horse Ranch Lot 81
  1364 Horse Ranch Drive Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Hayden Lodge
  120 Carriage Way Unit 2301 Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,200,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Horse Ranch Lot 11
  285 Branding Lane Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Divide Lot 42
  825 Divide Road Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  $2,950,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Assay Hill Lodge
  130 Wood Road, unit 214 Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,550,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Assay Hill Lodge Unit 312
  130 Wood Road, Unit 312 Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Aspen

  Pitkin Mesa Duplex
  33 Pitkin Mesa Drive Aspen, Colorado, 81611 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,475,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Brush Creek Village Lot 5
  1144 Medicine Bow Road Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,275,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Ridge Run I Lot 46
  316 Maple Ridge Lane Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  $1,550,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Sinclair Meadows Lot 7
  204 Gambel Way Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  $1,550,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Capitol Peak
  60 Carriage Way Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,295,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Snowmass Village

  Capitol Peak Unit 3032
  60 Carriage Way Unit 3032 Snowmass Village, Colorado, 81615 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,195,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­