Agent 180-a-2432-4012012 Photo

Về Dan Wolski

chuyên gia bất động sản tại Scottsdale, Arizona
Hoa Kỳ
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
thị trấn Bảo hiểm: Carefree, ArizonaCave Creek, ArizonaFort McDowell, ArizonaScottsdale, Arizona
Dan Wolski
Russ Lyon Sotheby's International Realty
37700 North Desert Mountain Parkway
Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ   
Điện Thoại: ­+1 480.266.7557­
Điện Thoại: ­+1 480.488.2998­

ª Email Dan Wolski

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 12 của 65 kết quả

One Of The Finest Properties In The Southwestern United States

42232 N 104th Way Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at One Of The Finest Properties In The Southwestern United States 42232 N 104th Way  Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $7,349,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 9 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

New Construction - Bob Bacon Designed Southwestern Ranch Style Home

8598 E Tecolote Circle Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at New Construction - Bob Bacon Designed Southwestern Ranch Style Home 8598 E Tecolote Circle  Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 34
 • $2,670,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

New Construction - Bob Bacon Designed Southwestern Ranch Style Home

8510 E Tecolote Circle Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at New Construction - Bob Bacon Designed Southwestern Ranch Style Home 8510 E Tecolote Circle  Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 37
 • $2,625,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
Nhà ở một gia đình for sales at New Construction - Bob Bacon Designed Southwestern Ranch Style Home  Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 34
 • $2,530,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Spacious & Elegant Award-Winning Bowman House by Boulders Designer Bob Bacon

8599 E Tecolote Circle Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Spacious & Elegant Award-Winning Bowman House by Boulders Designer Bob Bacon 8599 E Tecolote Circle  Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 30
 • $2,495,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Private Gated Family Compound on 7+ Acres in the Heart of North Scottsdale

8560 E Via Dona Road Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Private Gated Family Compound on 7+ Acres in the Heart of North Scottsdale 8560 E Via Dona Road  Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 37
 • $2,495,000 USD
 • 6 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

''Mesquite'' a Bob Bacon Designed Classic SW Ranch Home in Exclusive Windmill

8467 E Tecolote Circle Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at ''Mesquite'' a Bob Bacon Designed Classic SW Ranch Home in Exclusive Windmill 8467 E Tecolote Circle  Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 34
 • $2,460,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

New Construction - Bob Bacon Designed Southwestern Ranch Style Home

8555 E Tecolote Circle Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at New Construction - Bob Bacon Designed Southwestern Ranch Style Home 8555 E Tecolote Circle  Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 34
 • $2,335,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

True Adobe Home on Golf Course in Estancia

27621 N 96th Place Lot #27 Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at True Adobe Home on Golf Course in Estancia 27621 N 96th Place Lot #27  Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 34
 • $2,275,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Santa Barbara Desert Oasis in Desert Mountain

39658 N 104th Street Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Santa Barbara Desert Oasis in Desert Mountain 39658 N 104th Street  Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 26
 • $2,199,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

9.57 Acres in Goldie Brown Pinnacle Peak

28787 N 114th Street #39 Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at 9.57 Acres in Goldie Brown Pinnacle Peak 28787 N 114th Street #39  Scottsdale, Arizona 85262 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 5

Distinctive Western Ranch Home Built Under Scottsdale's Green Building Program

8466 E Tecolote Circle # 1 Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Distinctive Western Ranch Home Built Under Scottsdale's Green Building Program 8466 E Tecolote Circle # 1  Scottsdale, Arizona 85266 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 33
 • $2,100,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­