Agent 180-a-481-25437968 Photo

Về Teresa Vilar Saraiva

chuyên gia bất động sản tại Estoril, Lisboa
Bồ Đào Nha
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Ý,
Tiếng Bồ Đào Nha
Teresa Vilar Saraiva
Portugal Sotheby’s International Realty
Estoril, Cascais, Sintra
Av Aida 353B Estoril, Lisboa 2765-183 Bồ Đào Nha   
Điện Thoại: ­+351 919 228 919­
Điện Thoại: ­(+351) 919 228 919­
Hiển thị 13 đến 24 của 66 kết quả

House, 5 bedrooms, for Sale

Belas, Sintra, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 5 bedrooms, for Sale Belas, Sintra, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 8
 • $1,527,931 USD
 • 1.250.000 € EUR
 • 5 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 5 bedrooms, for Sale

Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 5 bedrooms, for Sale Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 20
 • $1,466,813 USD
 • 1.200.000 € EUR
 • 5 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 4 bedrooms, for Sale

Beloura, Sintra, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 4 bedrooms, for Sale Beloura, Sintra, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 10
 • $1,344,579 USD
 • 1.100.000 € EUR
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

House, 5 bedrooms, for Sale

Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 5 bedrooms, for Sale Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 10

House, 5 bedrooms, for Sale

Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 5 bedrooms, for Sale Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 7
 • $1,240,068 USD
 • 1.014.500 € EUR
 • 5 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 2 bedrooms, for Sale

Sintra, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 2 bedrooms, for Sale Sintra, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 9
 • $1,222,344 USD
 • 1.000.000 € EUR
 • 2 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

House, 3 bedrooms, for Sale

Colares, Sintra, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 3 bedrooms, for Sale Colares, Sintra, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 21
 • $1,197,898 USD
 • 980.000 € EUR
 • 3 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 5 bedrooms, for Sale

Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 5 bedrooms, for Sale Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 8
 • $1,188,119 USD
 • 972.000 € EUR
 • 5 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 4 bedrooms, for Sale

Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 4 bedrooms, for Sale Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 8
 • $1,122,723 USD
 • 918.500 € EUR
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

House, 4 bedrooms, for Sale

Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 4 bedrooms, for Sale Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 8
 • $1,079,330 USD
 • 883.000 € EUR
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 4 bedrooms, for Sale

Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 4 bedrooms, for Sale Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 7
 • $1,078,719 USD
 • 882.500 € EUR
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 4 bedrooms, for Sale

Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 4 bedrooms, for Sale Cascais, Lisboa Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 9
­
­