Agent 180-a-487-22083382 Photo

Về Coralie Caccavelli

chuyên gia bất động sản tại Paris, PA

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
Coralie Caccavelli
Rive Gauche Sotheby's International Realty
114 Rue du Bac
Paris, Paris 75007  
Điện Thoại: ­+33 (0) 1 70 36 44 01­
Điện Thoại: ­+33(0)1 70 36 44 00­
 • Bất Động Sản Bán
Hiển thị 1 đến 6 của 6 kết quả

Paris 7 - Varenne

Paris, PA Pháp
Căn hộ for sales at Paris 7 - Varenne Paris, PA Pháp
 
 
    1 của 10
 • $7,741,222 USD
 • 5.600.000 € EUR
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Căn hộ
 • Xem Chi Tiết »

Paris 8 - Beaujon

Paris, PA 75008 Pháp
Căn hộ for sales at Paris 8 - Beaujon Paris, PA 75008 Pháp
 
 
    1 của 14
 • $4,534,144 USD
 • 3.280.000 € EUR
 • 4 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Căn hộ
 • Xem Chi Tiết »

Paris 7 - Champ-de-Mars

Paris, PA 75007 Pháp
Căn hộ for sales at Paris 7 - Champ-de-Mars Paris, PA 75007 Pháp
 
 
    1 của 18
 • $2,750,899 USD
 • 1.990.000 € EUR
 • 1 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • Căn hộ
 • Xem Chi Tiết »
­

Bourdonnais Co

Paris, PA 75007 Pháp
Căn hộ for sales at Bourdonnais Co Paris, PA 75007 Pháp
 
 
    1 của 12
 • $2,626,486 USD
 • 1.900.000 € EUR
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Căn hộ
 • Xem Chi Tiết »

Paris 8 - Balzac

Paris, PA 75008 Pháp
Căn hộ for sales at Paris 8 - Balzac Paris, PA 75008 Pháp
 
 
    1 của 8

Paris 2 - Chabanais

Paris, PA 75002 Pháp
Căn hộ for sales at Paris 2 - Chabanais Paris, PA 75002 Pháp
 
 
    1 của 6
­
­