Agent 180-a-495-4019546 Photo

Về Patrick O'Donnell

chuyên gia bất động sản tại Naples, Florida
Hoa Kỳ
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Patrick O'Donnell
Premier Sotheby's International Realty
4300 Gulf Shore Blvd. North, Suite 100
Naples, Florida 34103 Hoa Kỳ   
Điện Thoại: ­+1 239.213.7319­
Điện Thoại: ­+1 239.261.6161­

ª Email Patrick O'Donnell

yêu cầu *
    ­