Agent 180-a-641-4006244
Agent 180-a-641-4006244 Photo

Về Mary Amenda

chuyên gia bất động sản tại Stratford, Connecticut
United States
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Mary Amenda
William Pitt Sotheby's International Realty
6580 Main Street
Stratford, Connecticut 06614 United States   
Điện Thoại: ­+1 203.988.5277­
Điện Thoại: ­+1 203.386.1783­

ª Email Mary Amenda

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 9 của 9 kết quả

161 Southworth Street

Milford, Connecticut 06461 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 161 Southworth Street Milford, Connecticut 06461 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $399,900 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Immaculate Colonial

3 Deer Run Trail Milford, Connecticut 06461 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Immaculate Colonial 3 Deer Run Trail Milford, Connecticut 06461 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $359,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

662 Peck Lane

Orange, Connecticut 06477 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 662 Peck Lane Orange, Connecticut 06477 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $315,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

1169 Hope Street

1169 Hope Street A4 Stamford, Connecticut 06907 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1169 Hope Street 1169 Hope Street A4 Stamford, Connecticut 06907 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $299,900 
 • 2 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

308 Highland Avenue

Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 308 Highland Avenue Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $279,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

36 Edgemont Road

Milford, Connecticut 06460 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 36 Edgemont Road Milford, Connecticut 06460 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $269,900 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

305 Sunnybank Avenue

Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 305 Sunnybank Avenue Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $269,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

53C Forest Road

Milford, Connecticut 06461 Hoa Kỳ
Nhà chung cư for sales at 53C Forest Road Milford, Connecticut 06461 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $249,000 
 • 2 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà chung cư
 • Xem Chi Tiết »

109 Fiddler Green

109 Fiddler Green Unit-D Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
Nhà chung cư for sales at 109 Fiddler Green 109 Fiddler Green Unit-D Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11
 • $229,900 
 • 2 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà chung cư
 • Xem Chi Tiết »
­
­