Agent 180-a-641-4006263
Agent 180-a-641-4006263 Photo

Về Janet Warren

chuyên gia bất động sản tại Stratford, Connecticut
United States
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Janet Warren
William Pitt Sotheby's International Realty
6580 Main Street
Stratford, Connecticut 06614 United States   
Điện Thoại: ­+1 203.610.1124­
Điện Thoại: ­+1 203.386.1783­

ª Email Janet Warren

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 8 của 8 kết quả

260 Washington Parkway

Stratford, Connecticut 06615 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 260 Washington Parkway Stratford, Connecticut 06615 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 23
 • $464,900 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

150 Kings Row

Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 150 Kings Row Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 14
 • $449,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

96 3rd Avenue

Stratford, Connecticut 06615 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 96 3rd Avenue Stratford, Connecticut 06615 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 12
 • $424,900 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

2252 Elm Street

Stratford, Connecticut 06615 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 2252 Elm Street Stratford, Connecticut 06615 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 24
 • $395,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

114 4th Avenue

Stratford, Connecticut 06615 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 114 4th Avenue Stratford, Connecticut 06615 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $294,900 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

First Avenue

330 1st Avenue Stratford, Connecticut 06615 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at First Avenue 330 1st Avenue Stratford, Connecticut 06615 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11
 • $239,900 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

181 Stonybrook Road

Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 181 Stonybrook Road Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $179,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

The Stratford

1700 Broadbridge Avenue B14 Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
Nhà chung cư for sales at The Stratford 1700 Broadbridge Avenue B14 Stratford, Connecticut 06614 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $133,400 
 • 2 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà chung cư
 • Xem Chi Tiết »
­