chuyên gia bất động sản tại Glen Head, New York  
LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI Liên hệ
Agent 180-a-666-4038946 Photo

Gail Holman

Associate Real Estate Broker
chuyên gia bất động sản tại Glen Head, New York
Hoa Kỳ
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Daniel Gale Sotheby's International Realty
240 Glen Head Road
Suite 2 Glen Head, New York 11545 Hoa Kỳ   
+1 516.674.2000
 • Tài Sản Bán North Hills

  3000 Royal Ct
  3000 Royal Ct 3111 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,875,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  3000 Royal Ct
  3000 Royal Ct 3104 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,625,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  2000 Royal Court
  2000 Royal Court 2316 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $3,525,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  2000 Royal Court
  2000 Royal Court 2008 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,975,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  1000 Royal Ct
  1000 Royal Ct 1307 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,975,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  1000 Royal Court
  1000 Royal Court 1314 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,925,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  2000 Royal Ct
  2000 Royal Ct 2207 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,825,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  5000 Royal Ct
  5000 Royal Ct 5101 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,475,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  5000 Royal Ct
  5000 Royal Ct 5107 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,425,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  2000 Royal Ct
  2000 Royal Ct 2116 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,425,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­