Agent 180-a-761-16987824 Photo

Về Miranda Ip

chuyên gia bất động sản tại Wan Chai, Hong Kong
Hong Kong
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Quảng Đông,
Tiếng Anh,
Tiếng Quan Thoại
Miranda Ip
Hong Kong Sotheby's International Realty
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong   
Điện Thoại: ­+852.3108.2197­
Điện Thoại: ­+852.9030.6113­

ª Email Miranda Ip

yêu cầu *
    ­