Agent 180-a-768-3477070 Photo

Về Numa Privat

chuyên gia bất động sản tại Paris, Paris
France
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Ý,
Tiếng Nga
Numa Privat
Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty
95, rue du Faubourg Saint Honoré
Paris, Paris 75008 France   
Điện Thoại: ­+33 (0)1 44 94 99 84­
Điện Thoại: ­+33 (0)1 44 94 99 80­
 • Bất Động Sản Bán
Hiển thị 1 đến 6 của 6 kết quả

Paris 8 - Tilsitt

Paris, Paris 75008 Pháp
Căn hộ for sales at Paris 8 - Tilsitt Paris, Paris 75008 Pháp
 
 
    1 của 10

Paris 8 - Marbeuf

Paris, Paris 75008 Pháp
Căn hộ for sales at Paris 8 - Marbeuf Paris, Paris 75008 Pháp
 
 
    1 của 8
 • $7,482,993 
 • 5.500.000 € 
 • 2 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • Căn hộ
 • Xem Chi Tiết »

Paris 8 - Malesherbes

Paris, Paris 75008 Pháp
Căn hộ for sales at Paris 8 - Malesherbes Paris, Paris 75008 Pháp
 
 
    1 của 10
 • $3,945,578 
 • 2.900.000 € 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Căn hộ
 • Xem Chi Tiết »
­

Paris 16 - Square Lamartine

Paris, Paris 75016 Pháp
Căn hộ for sales at Paris 16 - Square Lamartine Paris, Paris 75016 Pháp
 
 
    1 của 9
 • $3,945,578 
 • 2.900.000 € 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Căn hộ
 • Xem Chi Tiết »

Moliere PCo

Paris, Paris 75001 Pháp
Nhà ở một gia đình for sales at Moliere PCo Paris, Paris 75001 Pháp
 
 
    1 của 10

Paris 1 - Saint Honoré

Paris, Paris 75001 Pháp
Căn hộ for sales at Paris 1 - Saint Honoré Paris, Paris 75001 Pháp
 
 
    1 của 10
 • $2,448,980 
 • 1.800.000 € 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Căn hộ
 • Xem Chi Tiết »
­
­