Agent 180-a-813-4016967 Photo

Về Julie Abedi

chuyên gia bất động sản tại Scottsdale, Arizona
Hoa Kỳ
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Đức,
Tiếng Ba Tư
Julie Abedi
Russ Lyon Sotheby's International Realty
7135 E Camelback Road, Suite 360
Scottsdale, Arizona 85251 Hoa Kỳ   
Điện Thoại: ­+1 480.287.5200­

ª Email Julie Abedi

yêu cầu *
    ­