Agent 180-a-818-4026099 Photo

Về Rose Alfano

chuyên gia bất động sản tại Westhampton Beach, NY

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Rose Alfano
Norma Reynolds Sotheby's International Realty
100 Main Street
Westhampton Beach, New York 11978  
Điện Thoại: ­+1 631.288.1050­

ª Email Rose Alfano

yêu cầu *
 • Bất Động Sản Bán
Hiển thị 1 đến 12 của 18 kết quả

Grand Village Home to be Built

20 Michaels Way, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Grand Village Home to be Built 20 Michaels Way, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11
 • $4,500,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Superb Traditional

19 Bay Rd, Quogue, NY 11959 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Superb Traditional 19 Bay Rd, Quogue, NY 11959 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 17
 • $4,295,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Oceanfront centered between the Bridges in WHB Village

167 Dune Road, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Oceanfront centered between the Bridges in WHB Village 167 Dune Road, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11
 • $3,875,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Heart of Westhampton Beach. The Beach is only the beginning

26 Michaels Way, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Heart of Westhampton Beach. The Beach is only the beginning 26 Michaels Way, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 13
 • $3,450,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Waterfront - Dock-Pool-Tennis

12 Pine Tree Road, Westhampton, NY 11977 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Waterfront - Dock-Pool-Tennis 12 Pine Tree Road, Westhampton, NY 11977 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 14
 • $3,375,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Snug Harbor

28 Michaels Way, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Snug Harbor 28 Michaels Way, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $2,995,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Bayfront Contemporary, Westhampotn

18 Pine Tree Lane, Westhampton, NY 11977 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Bayfront Contemporary, Westhampotn 18 Pine Tree Lane, Westhampton, NY 11977 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 14
 • $2,950,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Westhampton Beach Contemporary, Pool & Tennis

10 Reynolds, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Westhampton Beach Contemporary, Pool & Tennis 10 Reynolds, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11
 • $2,795,000 USD
 • 7 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Heart of Westhampton Beach. The Beach is only the beginning

2 Michaels Way, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Heart of Westhampton Beach. The Beach is only the beginning 2 Michaels Way, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11
 • $2,795,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Heart of Westhampton Beach...The Beach is Only the Beginning

4 Michaels Way, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Heart of Westhampton Beach...The Beach is Only the Beginning 4 Michaels Way, Westhampton Beach, NY 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11
 • $2,595,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

208' Bulkheaded on the Bay

3 Sandpiper Ct, Westhampton, NY 11977 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 208'  Bulkheaded on the Bay 3 Sandpiper Ct, Westhampton, NY 11977 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $2,595,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Oceanfront Beauty in the Dunes

807 Dune Road, Westhampton Dunes, NY 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Oceanfront Beauty in the Dunes 807 Dune Road, Westhampton Dunes, NY 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $2,499,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­