Agent 180-a-818-4026099 Photo

Về Rose Alfano

chuyên gia bất động sản tại Westhampton Beach, New York
Hoa Kỳ
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
thị trấn Bảo hiểm: Quogue, New YorkRemsenburg, New YorkWesthampton Beach, New YorkWesthampton Dunes, New YorkWesthampton, New York
Rose Alfano
Licensed Real Estate Salesperson
Norma Reynolds Sotheby's International Realty
100 Main Street
Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ   
Điện Thoại: ­+1 631.288.1050­

ª Email Rose Alfano

yêu cầu *
 • Bất Động Sản Bán
Hiển thị 1 đến 12 của 19 kết quả

Grand Village Home to be Built

20 Michaels Way Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Grand Village Home to be Built 20 Michaels Way  Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $4,500,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Superb Traditional

19 Bay Road Quogue, New York 11959 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Superb Traditional 19 Bay Road  Quogue, New York 11959 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 18
 • $3,699,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Heart of Westhampton Beach. The Beach is only the beginning

26 Michaels Way Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Heart of Westhampton Beach. The Beach is only the beginning 26 Michaels Way  Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 15
 • $3,675,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Between the Bridges

167 Dune Road Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Between the Bridges 167 Dune Road  Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11
 • $3,675,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Waterfront - Dock-Pool-Tennis

12 Pine Tree Road Westhampton, New York 11977 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Waterfront - Dock-Pool-Tennis 12 Pine Tree Road  Westhampton, New York 11977 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 14
 • $3,375,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Snug Harbor

28 Michaels Way Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Snug Harbor 28 Michaels Way  Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 12
 • $2,995,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Heart of Westhampton Beach. The Beach is only the beginning

2 Michaels Way Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Heart of Westhampton Beach. The Beach is only the beginning 2 Michaels Way  Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $2,795,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Heart of Westhampton Beach...The Beach is Only the Beginning

4 Michaels Way Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Heart of Westhampton Beach...The Beach is Only the Beginning 4 Michaels Way  Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $2,595,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Oceanfront Beauty in the Dunes

807 Dune Road Westhampton Dunes, New York 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Oceanfront Beauty in the Dunes 807 Dune Road  Westhampton Dunes, New York 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $2,395,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Exquiste High End Contemporary, WHB

105 Beach Lane Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Exquiste High End Contemporary, WHB 105 Beach Lane  Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 15
 • $2,295,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Waterfront Contemporary with Boat Slip

17 Sandpiper Court Westhampton, New York 11977 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Waterfront Contemporary with Boat Slip 17 Sandpiper Court  Westhampton, New York 11977 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 13
 • $1,999,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Oceanfront; WHB Village with ROW to the Bay

517 Dune Road Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Oceanfront; WHB Village with ROW to the Bay 517 Dune Road  Westhampton Beach, New York 11978 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $1,995,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­