Associate Real Estate Broker
chuyên gia bất động sản tại Greenvale, New York Hoa Kỳ
Real Estate Agent

Zepur Diktas

Associate Real Estate Broker
chuyên gia bất động sản tại Greenvale, New York Hoa Kỳ
Tiếng Armenia,
Tiếng Anh,
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
342 Wheatley Plaza
Greenvale, New York, 11548 Hoa Kỳ