Agent 180-a-861-4021233 Photo

Về Alain-Martin Pierret

chuyên gia bất động sản tại Healdsburg, California
United States
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
Alain-Martin Pierret
Healdsburg Sotheby's International Realty
409 Healdsburg Ave
Healdsburg, California 95448 United States   
Điện Thoại: ­+1 707.696.9993­
Điện Thoại: ­+1 707.433.6555­

ª Email Alain-Martin Pierret

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 12 của 12 kết quả

Dry Creek Dreaming

9275 W Dry Creek Road Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Dry Creek Dreaming 9275 W Dry Creek Road Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 17
 • $8,995,000 
 • 2 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Dry Creek Estate Winery

Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
Nông trại / Trang trại / Vườn for sales at Dry Creek Estate Winery Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $7,325,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nông trại / Trang trại / Vườn
 • Xem Chi Tiết »

Tin Cross Ranch

31617 Pine Mountain Road Cloverdale, California 95425 Hoa Kỳ
Nông trại / Trang trại / Vườn for sales at Tin Cross Ranch 31617 Pine Mountain Road Cloverdale, California 95425 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 19
 • $5,495,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Nông trại / Trang trại / Vườn
 • Xem Chi Tiết »
­

Vintage Farm House

1400 Felta Road Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
Các loại nhà khác for sales at Vintage Farm House 1400 Felta Road Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 24
 • $3,200,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Các loại nhà khác
 • Xem Chi Tiết »

Healdsburg Treasure

14851 Grove Street Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Healdsburg Treasure 14851 Grove Street Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 18
 • $2,395,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Urban Chateau

1050 Sunset Drive Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Urban Chateau 1050 Sunset Drive Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 22
 • $2,250,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Shiloh Oaks Road

Windsor, California 95492 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Shiloh Oaks Road Windsor, California 95492 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20

2100 Felta Road

Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 2100 Felta Road Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 16
 • $1,695,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

4400 Deerwood Drive

Ukiah, California 95448 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 4400 Deerwood Drive Ukiah, California 95448 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 24
 • $1,349,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

The Robert Ellison Eagle Ranch

6480 Eagle Ridge Road Penngrove, California 94951 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at The Robert Ellison Eagle Ranch 6480 Eagle Ridge Road Penngrove, California 94951 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 23
 • $1,275,000 
 • 2 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Above the Russian River

1877 Toyon Drive Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Above the Russian River 1877 Toyon Drive Healdsburg, California 95448 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $955,000 
 • 2 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Charming House and Cottage

149 Patteson Court Geyserville, California 95441 Hoa Kỳ
Nhà ở nhiều gia đình for sales at Charming House and Cottage 149 Patteson Court Geyserville, California 95441 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 16
 • $495,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở nhiều gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­