Agent 180-a-902-1440462 Photo

Về Miguel Lacerda

chuyên gia bất động sản tại Vilamoura, Algarve
Portugal
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Ý
Miguel Lacerda
Portugal Sotheby’s International Realty
Algarve, Vilamoura, Quinta Lago, Vale lobo
Av Marina, Vila Lusa, Loja 5 Vilamoura, Algarve 8125-401 Portugal   
Điện Thoại: ­+ 351 919 224 919­
Điện Thoại: ­(+351) 919 224 919­
 • Bất Động Sản Bán
Hiển thị 1 đến 12 của 93 kết quả

Detached house, 8 bedrooms, for Sale

Albufeira, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at Detached house, 8 bedrooms, for Sale Albufeira, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 27
 • $10,836,308 
 • 8.500.000 € 
 • 8 Phòng Ngủ
 • 12 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Detached house, 5 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at Detached house, 5 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 18
 • $8,286,588 
 • 6.500.000 € 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Detached house, 7 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at Detached house, 7 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 12
 • $6,884,243 
 • 5.400.000 € 
 • 7 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Farm, 5 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nông trại / Trang trại / Vườn for sales at Farm, 5 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 9
 • $6,884,243 
 • 5.400.000 € 
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nông trại / Trang trại / Vườn
 • Xem Chi Tiết »

Farm, 6 bedrooms, for Sale

Tavira, Algarve Bồ Đào Nha
Nông trại / Trang trại / Vườn for sales at Farm, 6 bedrooms, for Sale Tavira, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 18
 • $6,374,299 
 • 5.000.000 € 
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nông trại / Trang trại / Vườn
 • Xem Chi Tiết »

Country Estate, 7 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nông trại / Trang trại / Vườn for sales at Country Estate, 7 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 28
 • $6,374,299 
 • 5.000.000 € 
 • 7 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • Nông trại / Trang trại / Vườn
 • Xem Chi Tiết »
­

Detached house, 6 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at Detached house, 6 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 20
 • $4,971,953 
 • 3.900.000 € 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 6 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 6 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 12
 • $3,824,579 
 • 3.000.000 € 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Detached house, 4 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at Detached house, 4 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 26
 • $3,569,607 
 • 2.800.000 € 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

House, 5 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 5 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 16
 • $3,505,864 
 • 2.750.000 € 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 4 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 4 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 25
 • $3,314,635 
 • 2.600.000 € 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 4 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 4 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 28
 • $3,314,635 
 • 2.600.000 € 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­