Agent 180-a-902-23104565 Photo

Về Mónica Santos

chuyên gia bất động sản tại Vilamoura, Algarve
Bồ Đào Nha
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Mónica Santos
Portugal Sotheby’s International Realty
Algarve, Vilamoura, Quinta Lago, Vale lobo
Av Marina, Vila Lusa, Loja 5 Vilamoura, Algarve 8125-401 Bồ Đào Nha   
Điện Thoại: ­+351 919 224 919­
Điện Thoại: ­(+351) 919 224 919­
 • Bất Động Sản Bán
Hiển thị 13 đến 24 của 120 kết quả

House, 3 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 3 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 33
 • $4,027,625 USD
 • 3.295.000 € EUR
 • 3 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 5 bedrooms, for Sale

Albufeira, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 5 bedrooms, for Sale Albufeira, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 43
 • $3,972,619 USD
 • 3.250.000 € EUR
 • 5 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Detached house, 6 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at Detached house, 6 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 33
 • $3,911,502 USD
 • 3.200.000 € EUR
 • 6 Phòng ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

House, 4 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 4 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 29
 • $3,667,033 USD
 • 3.000.000 € EUR
 • 4 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 5 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 5 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 44
 • $3,605,916 USD
 • 2.950.000 € EUR
 • 5 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 5 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 5 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 43
 • $3,605,916 USD
 • 2.950.000 € EUR
 • 5 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

House, 5 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 5 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 9
 • $3,361,447 USD
 • 2.750.000 € EUR
 • 5 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 6 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 6 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 37
 • $3,239,213 USD
 • 2.650.000 € EUR
 • 6 Phòng ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Detached house, 4 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at Detached house, 4 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 20
 • $3,055,861 USD
 • 2.500.000 € EUR
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Detached house, 4 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at Detached house, 4 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 6
 • $3,055,861 USD
 • 2.500.000 € EUR
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

House, 5 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at House, 5 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 31
 • $3,055,861 USD
 • 2.500.000 € EUR
 • 5 Phòng ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Detached house, 5 bedrooms, for Sale

Loule, Algarve Bồ Đào Nha
Nhà ở một gia đình for sales at Detached house, 5 bedrooms, for Sale Loule, Algarve Bồ Đào Nha
 
 
    1 của 18
 • $2,786,945 USD
 • 2.280.000 € EUR
 • 5 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­