Agent 180-a-919-4011669 Photo

Về Dave Pattison

chuyên gia bất động sản tại Scottsdale, Arizona
Hoa Kỳ
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
thị trấn Bảo hiểm: Paradise Valley, ArizonaScottsdale, Arizona
Dave Pattison
Russ Lyon Sotheby's International Realty
17207 N. Perimeter Drive, Suite 120
Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ   
Điện Thoại: ­+1 602.321.6461­
Điện Thoại: ­+1 480.502.3500­

ª Email Dave Pattison

yêu cầu *
­