Agent 180-a-919-4011669 Photo

Về Dave Pattison

chuyên gia bất động sản tại Scottsdale, Arizona
Hoa Kỳ
 

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Dave Pattison
Russ Lyon Sotheby's International Realty
17207 N. Perimeter Drive, Suite 120
Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ   
Điện Thoại: ­+1 602.321.6461­
Điện Thoại: ­+1 480.502.3500­

ª Email Dave Pattison

yêu cầu *
Hiển thị 13 đến 24 của 26 kết quả

Pinnacle Peak Place

25723 N 88th Way #29 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Pinnacle Peak Place 25723 N 88th Way #29  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6

Pinnacle Peak Place

8873 E Desert Highlands Dr #35 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Pinnacle Peak Place 8873 E Desert Highlands Dr #35  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6

Pinnacle Peak Place

8873 E Hackamore Drive #18 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Pinnacle Peak Place 8873 E Hackamore Drive #18  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6
­

Pinnacle Peak Place

8868 E Buckskin Trail #15 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Pinnacle Peak Place 8868 E Buckskin Trail #15  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6

Pinnacle Peak Place

8835 E Desert Highlands Dr #34 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Pinnacle Peak Place 8835 E Desert Highlands Dr #34  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6

1.81 Acre Custom Estate Lot in Gated Pinnacle Peak Place

8848 E Hackamore Dr #20 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at 1.81 Acre Custom Estate Lot in Gated Pinnacle Peak Place 8848 E Hackamore Dr #20  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 2
­

Pinnacle Peak Place

8824 E Hackamore Dr #19 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Pinnacle Peak Place 8824 E Hackamore Dr #19  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6

Pinnacle Peak Place

8844 E Buckskin Trail #14 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Pinnacle Peak Place 8844 E Buckskin Trail #14  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 3

Pinnacle Peak Place

25722 N 88th Way #33 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Pinnacle Peak Place 25722 N 88th Way #33  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6
­

Pinnacle Peak Place

8893 E Buckskin Trail #12 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Pinnacle Peak Place 8893 E Buckskin Trail #12  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6

Pinnacle Peak Place

8869 E Buckskin Trail #13 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Pinnacle Peak Place 8869 E Buckskin Trail #13  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6

Pinnacle Peak Place

25507 N 88th Way #32 Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Pinnacle Peak Place 25507 N 88th Way #32  Scottsdale, Arizona 85255 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6
­
­