Agent 180-a-988-4018086 Photo

Về Christine Sweetman-Vande Vrede

chuyên gia bất động sản tại White Lake, NY

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Christine Sweetman-Vande Vrede
Chapin Sotheby's International Realty
2902 State Route 55
White Lake, New York 12786  
Điện Thoại: ­+1 845.583.4900­
Điện Thoại: ­+1 866.583.4900­

ª Email Christine Sweetman-Vande Vrede

yêu cầu *
 • Bất Động Sản Bán
Hiển thị 1 đến 12 của 19 kết quả

Great Bear Lodge at the Chapin Estate

379 Woodstone Trail, Bethel, NY 12786 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Great Bear Lodge at the Chapin Estate 379 Woodstone Trail, Bethel, NY 12786 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 48
 • $3,850,000 USD
 • 8 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Last Quarter Ranch

3207 State Route 55W, White Lake, NY 12786 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Last Quarter Ranch 3207 State Route 55W, White Lake, NY 12786 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 40
 • $2,250,000 USD
 • 7 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Pine Top Ridge

285 Woodstone Trail, White Lake, NY 12786 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Pine Top Ridge 285 Woodstone Trail, White Lake, NY 12786 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 15
 • $2,100,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Sunset on Toronto

149 Sunset Point, White Lake, NY 12786 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Sunset on Toronto 149 Sunset Point, White Lake, NY 12786 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 28
 • $1,865,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Adirondack Lodge At The Chapin Estate

222 Sunset Pt, Bethel, NY 12720 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Adirondack Lodge At The Chapin Estate 222 Sunset Pt, Bethel, NY 12720 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 29
 • $1,749,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Woodhaven Lodge at the Chapin Estate

17 Top Ridge, Bethel, NY 12720 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Woodhaven Lodge at the Chapin Estate 17 Top Ridge, Bethel, NY 12720 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 27
 • $1,700,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Woodstone Lodge

113 Homestead Trail, Bethel, NY 12720 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Woodstone Lodge 113 Homestead Trail, Bethel, NY 12720 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 29
 • $1,350,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Adirondack Bliss at the Chapin Estate

17 Sunrise Pt, Bethel, NY 12786 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Adirondack Bliss at the Chapin Estate 17 Sunrise Pt, Bethel, NY 12786 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 16
 • $1,250,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Majestic Wooded Paradise at The Chapin Estate

252 Woodstone Trl, Bethel, NY 12720 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Majestic Wooded Paradise at The Chapin Estate 252 Woodstone Trl, Bethel, NY 12720 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 26
 • $1,175,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

White Pine Lodge

340 Woodstone Trail, White Lake, NY 12786 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at White Pine Lodge 340 Woodstone Trail, White Lake, NY 12786 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $900,000 USD
 • 8 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Adirondack Lakefront Carriage House

391 Woodstone Trail, White Lake, NY 12786 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Adirondack Lakefront Carriage House 391 Woodstone Trail, White Lake, NY 12786 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 15
 • $845,000 USD
 • 2 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Private Cul de Sac at The Chapin Estate

Creek Lane, Bethel, NY 12720 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Private Cul de Sac at The Chapin Estate Creek Lane, Bethel, NY 12720 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
­
­