­

Other New Nassau And Paradise Island, New Providence/Nassau, Bahamas

­

Được tiếp thị bởi

­
75 Shirley Street
Downtown, Nassau And Paradise Island   

ª Yêu cầu thêm Thông tin

headerImage
#7 Delaporte, Delaporte Point, Nassau, Bahamas
  • $500,000

Chi tiết cho #7 Delaporte, Delaporte Point, Nassau, Bahamas

Phòng ngủ
3
PHÒNG TẮM
2
 
­

Thư mục ảnh

Ảnh và video từ #7 Delaporte, Delaporte Point, Nassau, Bahamas

­

Giới thiệu : #7 Delaporte, Delaporte Point, Nassau, Bahamas, Other New Nassau And Paradise Island, New Providence/Nassau

­
­
­
­

Được tiếp thị bởi

­
75 Shirley Street
Downtown, Nassau And Paradise Island   
ID Tài Sản:
031a649abb5c0b49b096bfa43600e0c157
­­
/ / / #7 Delaporte, Delaporte Point, Nassau, Bahamas
­