Candler Park, Atlanta, Georgia, 30307 Hoa Kỳ

Liên hệ
    ­

Được tiếp thị bởi

1555 Peachtree Street NE, Suite 100
Atlanta, Georgia, 30309 United States

1373 Marion Avenue NE

$631,400USDĐÔ LA MỸ
4
Phòng ngủ
3
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 1373 Marion Avenue NE, Atlanta, Georgia

Được tiếp thị bởi

1555 Peachtree Street NE, Suite 100
Atlanta, Georgia, 30309 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1702011729042857