Pennington, New Jersey, Hoa Kỳ

Liên hệ
    ­

Được tiếp thị bởi

10 South Main Street
Pennington, New Jersey, 08534 United States

38 Sutton Court Pennington, NJ (Hopewell Township)

$360,000
3
Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 38 Sutton Court Pennington, NJ (Hopewell Township), Pennington, New Jersey

Được tiếp thị bởi

10 South Main Street
Pennington, New Jersey, 08534 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1607061251028564

38 Sutton Court Pennington, NJ (Hopewell Township)