Skillman, New Jersey, Hoa Kỳ

Liên hệ
    ­

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States

26 Durham Road Skillman, NJ (Montgomery Township)

$775,000
4
Phòng ngủ
3
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 26 Durham Road Skillman, NJ (Montgomery Township), Skillman, New Jersey

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:00891be00c5faa402facfca39a012840c6

26 Durham Road Skillman, NJ (Montgomery Township)