Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ

    ­

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States

1038 Princeton Kingston Road Princeton, NJ

$799,000
5
Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 1038 Princeton Kingston Road Princeton, NJ, Princeton, New Jersey

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:0094045296dcca437f9d02a4d400c68727

1038 Princeton Kingston Road Princeton, NJ