Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ

Liên hệ
    ­

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States

10 Toftrees Court Princeton, NJ (Lawrence Township)

$889,000
5
Phòng ngủ
4
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 10 Toftrees Court Princeton, NJ (Lawrence Township), Princeton, New Jersey

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:009fc01c740e3d4a96b684a1f000eb0dd6

10 Toftrees Court Princeton, NJ (Lawrence Township)