Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ

Liên hệ
    ­

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States

7 Hampstead Court Princeton, NJ (West Windsor Township)

$524,900
3
Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 7 Hampstead Court Princeton, NJ (West Windsor Township), Princeton, New Jersey

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:00b21861bf11534f84851da33e00d05e2b

7 Hampstead Court Princeton, NJ (West Windsor Township)