Ewing, New Jersey, Hoa Kỳ

    ­

20 Shelburne Drive Ewing, NJ

$169,900
3
Phòng ngủ
1
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 20 Shelburne Drive Ewing, NJ, Ewing, New Jersey

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:00cc3f1b6295a4427c9c4da25e0113a2c4

20 Shelburne Drive Ewing, NJ