­
­

Được tiếp thị bởi

­
Estoril, Cascais, Sintra Av Aida 353B
Estoril, Lisboa, Portugal   
­Patricia Simoes
Điện Thoại: ­(+351) 919 228 919

ª Yêu cầu thêm Thông tin

­
­
­

Sintra, Lisboa, 2710- Bồ Đào Nha

House, 4 bedrooms, for Sale
  • $2,239,140 American Dollar2.000.000 € EUREuro
­
­
­
­

Được tiếp thị bởi

­
Estoril, Cascais, Sintra Av Aida 353B
Estoril, Lisboa, Portugal   
­Patricia Simoes
Điện Thoại: ­(+351) 919 228 919
ID Tài Sản:
QFSRS6
­
­
­­

Giới thiệu Bồ Đào Nha

Portugal is a country best appreciated slowly, like a sip of its vintage port wine. A founding member of the European Union and euro zone, Portugal has transitioned from an economy based on traditional industries to one based on technology. Leading international companies are investing here.

­Đọc thêm về các căn nhà cao cấp tại Bồ Đào Nha
­
­
­
­
­
­
/ / / House, 4 bedrooms, for Sale
­