Các Nước Khác

    ­

Được tiếp thị bởi

859 Ebenezer Rd
Knoxville, Tennessee, 37923 United States

8124 Meadowood Lane Knoxville, TN 37919

$209,000
Sold on:
07/28/2014
3
Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM
Sold on:
07/28/2014

Giới thiệu 8124 Meadowood Lane Knoxville, TN 37919

Được tiếp thị bởi

859 Ebenezer Rd
Knoxville, Tennessee, 37923 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:0040266e5964f44c988931a37d00a2999b

8124 Meadowood Lane Knoxville, TN 37919