Denver, Colorado, 80238 Hoa Kỳ

    ­

Được tiếp thị bởi

1512 Larimer Street #46R
Denver, Colorado, 80202 United States

8389 E Stoll Place

$885,000USDĐÔ LA MỸ
Sold on:
05/02/2014
6
Phòng ngủ
6
PHÒNG TẮM
Sold on:
05/02/2014

Giới thiệu 8389 E Stoll Place, Denver, Colorado

Được tiếp thị bởi

1512 Larimer Street #46R
Denver, Colorado, 80202 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1706141015173750

8389 E Stoll Place