North Buckhead, Atlanta, Georgia, 30342 Hoa Kỳ

Liên hệ
    ­

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States

4196 N Stratford Road NE

$649,000USDĐÔ LA MỸ
Sold on:
01/10/2017
3
Phòng ngủ
4
PHÒNG TẮM
Sold on:
01/10/2017

Giới thiệu 4196 N Stratford Road NE, Atlanta, Georgia

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1701101015519854

4196 N Stratford Road NE