Midtown, Atlanta, Georgia, 30309 Hoa Kỳ

    ­

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW, Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States

905 Juniper Street

$494,000USDĐÔ LA MỸ
2
Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM