Atlanta, Georgia, 30305 Hoa Kỳ

    ­

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States

3541 Roswell Road NE

$381,000USDĐÔ LA MỸ
2
Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 3541 Roswell Road NE, Atlanta, Georgia

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1704111303088982

3541 Roswell Road NE