Atlanta, Georgia, 30318 Hoa Kỳ

    ­

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW, Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States

2204 Defoors Mill Drive NW

$221,000USDĐÔ LA MỸ
2
Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 2204 Defoors Mill Drive NW, Atlanta, Georgia

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW, Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1705101830126346

2204 Defoors Mill Drive NW