­

Các Nước Khác

­

Được tiếp thị bởi

­
3554 Round Barn Blvd Suite 302
Santa Rosa, California, United States   
­Sheree Fogel
CalBRE# 00677238
+1 707.538.5500
+1 707.328.3834

ª Yêu cầu thêm Thông tin

headerImage
3533 Deer Trail Road, Santa Rosa, California
  • $1,550,000

Chi tiết cho 3533 Deer Trail Road, Santa Rosa, California

Sold on:
06/10/2015
 
­

Thư mục ảnh

Ảnh và video từ 3533 Deer Trail Road, Santa Rosa, California

­

Giới thiệu : 3533 Deer Trail Road, Santa Rosa, California

­
­
­
­

Được tiếp thị bởi

­
3554 Round Barn Blvd Suite 302
Santa Rosa, California, United States   
­Sheree Fogel
CalBRE# 00677238
+1 707.538.5500
+1 707.328.3834
ID Tài Sản:
053d33752520c94c179319a4e300dba7b9
­­
/ 3533 Deer Trail Road, Santa Rosa, California
­