Các Nước Khác

    ­

Được tiếp thị bởi

3554 Round Barn Blvd Suite 302
Santa Rosa, California, 95403 United States
CalBRE# 02025375

2250 Riebli Road, Santa Rosa, California

$1,000,000
Sold on:
07/09/2015
Sold on:
07/09/2015

Giới thiệu 2250 Riebli Road, Santa Rosa, California

Được tiếp thị bởi

3554 Round Barn Blvd Suite 302
Santa Rosa, California, 95403 United States
CalBRE# 02025375
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:06610f21df12174461b359a4e300ddbd56

2250 Riebli Road, Santa Rosa, California