­

Được tiếp thị bởi

­
39 King Street
Chappaqua, New York, 10514 United States   
­Phyllis Weydig
Associate Real Estate Broker
Điện Thoại: ­+1 914.238.2467
Điện Thoại: ­+1 914.646.0475

ª Yêu cầu thêm Thông tin

­

Các Vùng Khác, USA

headerImage
90 Oregon Road, Bedford Corners, New York 10549
  • $30,600

Chi tiết cho 90 Oregon Road, Bedford Corners, New York 10549

Phòng ngủ
1
PHÒNG TẮM
1
 
­

Thư mục ảnh

Ảnh và video từ 90 Oregon Road, Bedford Corners, New York 10549

­

Giới thiệu : 90 Oregon Road, Bedford Corners, New York 10549, Các Vùng Khác

­
­
­
­

Được tiếp thị bởi

­
39 King Street
Chappaqua, New York, 10514 United States   
­Phyllis Weydig
Associate Real Estate Broker
Điện Thoại: ­+1 914.238.2467
Điện Thoại: ­+1 914.646.0475
ID Tài Sản:
1606181012557570
­­
/ / 90 Oregon Road, Bedford Corners, New York 10549
­