­

Được tiếp thị bởi

­
39 King Street
Chappaqua, New York, 10514 United States   
­Lynn Harmonay
Associate Real Estate Broker
Điện Thoại: ­+1 914.238.2469
Điện Thoại: ­+1 914.879.1777

ª Yêu cầu thêm Thông tin

­

Các Vùng Khác, USA

headerImage
7 Pokahoe Drive, Sleepy Hollow, New York 10591
  • $150,000 
    Hàng tháng/ĐÔ LA MỸ

Chi tiết cho 7 Pokahoe Drive, Sleepy Hollow, New York 10591

Phòng ngủ
4
PHÒNG TẮM
3
 
­

Thư mục ảnh

Ảnh và video từ 7 Pokahoe Drive, Sleepy Hollow, New York 10591

­

Giới thiệu : 7 Pokahoe Drive, Sleepy Hollow, New York 10591, Các Vùng Khác

­
­
­
­

Được tiếp thị bởi

­
39 King Street
Chappaqua, New York, 10514 United States   
­Lynn Harmonay
Associate Real Estate Broker
Điện Thoại: ­+1 914.238.2469
Điện Thoại: ­+1 914.879.1777
ID Tài Sản:
1609240945102151
­­
/ / 7 Pokahoe Drive, Sleepy Hollow, New York 10591
­