­

Các Vùng Khác, USA

­

Được tiếp thị bởi

­
39 King Street
Chappaqua, New York, 10514 United States   
­Lynn Harmonay
Associate Real Estate Broker
+1 914.238.2469
+1 914.879.1777

ª Yêu cầu thêm Thông tin

headerImage
5307 Villa At The Woods, Peekskill, New York 10566
  • $14,400 
    Hàng tháng/ĐÔ LA MỸ

Chi tiết cho 5307 Villa At The Woods, Peekskill, New York 10566

Phòng ngủ
1
PHÒNG TẮM
1
 
­

Thư mục ảnh

Ảnh và video từ 5307 Villa At The Woods, Peekskill, New York 10566

­

Giới thiệu : 5307 Villa At The Woods, Peekskill, New York 10566, Các Vùng Khác

­
­
­
­

Được tiếp thị bởi

­
39 King Street
Chappaqua, New York, 10514 United States   
­Lynn Harmonay
Associate Real Estate Broker
+1 914.238.2469
+1 914.879.1777
ID Tài Sản:
1610080953491728
­­
/ / 5307 Villa At The Woods, Peekskill, New York 10566
­