­

Các Vùng Khác, USA

­

Được tiếp thị bởi

­
2 Croton Point Avenue
Croton On Hudson, New York, 10520 United States   
­Bruce Dollar
Associate Real Estate Broker
+1 914.582.0876

ª Yêu cầu thêm Thông tin

headerImage
250 Hook Road, Bedford, New York 10566
  • $78,000

Chi tiết cho 250 Hook Road, Bedford, New York 10566

Phòng ngủ
3
PHÒNG TẮM
3
 
­

Thư mục ảnh

Ảnh và video từ 250 Hook Road, Bedford, New York 10566

­

Giới thiệu : 250 Hook Road, Bedford, New York 10566, Các Vùng Khác

­
­
­
­

Được tiếp thị bởi

­
2 Croton Point Avenue
Croton On Hudson, New York, 10520 United States   
­Bruce Dollar
Associate Real Estate Broker
+1 914.582.0876
ID Tài Sản:
1606180948299620
­­
/ / 250 Hook Road, Bedford, New York 10566
­