Các Vùng Khác, USA

    ­

Được tiếp thị bởi

2 Croton Point Avenue
Croton On Hudson, New York, 10520 United States

250 Hook Road, Bedford, New York 10566

$78,000
3
Phòng ngủ
3
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 250 Hook Road, Bedford, New York 10566, Các Vùng Khác

Được tiếp thị bởi

2 Croton Point Avenue
Croton On Hudson, New York, 10520 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1606180948299620

250 Hook Road, Bedford, New York 10566